بازی آنلاین داینو ترکس Dino T-Rex Classic Game

dino_pic

cactus_pic

00:00:00
برای شروع | تاچ کنید | کلید فاصله را بزنید